رشد 22 درصدی ترانزیت كالا از ایران

در 6 ماهه سال جاری بیش از 7 میلیون تن كالا از مسیر ایران عبور كرده كه این میزان كالا‌های ترانزیتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشته است.

1401/07/17
|
12:55
|

به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری صداو سیما، رئیس كل گمرك ایران گفت: فعال‌تر شدن كریدور‌های ترانزیتی از جمله شمال - جنوب، كریدور ترانزیتی ایران، تركیه و پاكستان (ITI) در 2 حوزه ریلی و جاده‌ای از مبدا پاكستان و كریدور ترانزیتی از مبدا قزاقستان و استفاده ایران از ظرفیت‌های به وجود آمده و تسهیلات ارائه شده گمركات كشور در حوزه تسهیل ترانزیت از عمده‌ترین دلایل رشد ترانزیت كشور در سال گذشته و استمرار آن در سال جاری است.

مقدسی اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال جاری به بیش از 7 میلیون و 28 هزار تن كالا از گمركات ایران ترانزیت شده كه این میزان كالا‌های ترانزیتی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 22 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینكه اجرای پروژه تیر الكترونیكی (E- TIR) بین گمركات ایران و دیگر كشور‌ها سبب تسهیل در ترانزیت كالا از ایران و رشد آن می‌شود، افزود: در این زمینه، اولین محموله ترانزیتی در ماه گذشته تحت صحابت كارنه تیر الكترونیكی با استفاده از ظرفیت كریدور شمال- جنوب از مبدا گمرك شهید رجایی و از كشور هند وارد و از گمرك آستارا به روسیه ارسال شد. تیر الكترونیك سیستمی است كه كالا تحت سند واحد و تبادل الكترونیكی اطلاعات بین كشور‌ها و با تضمین بین المللی معتبر منتقل می‌شود.

رئیس كل گمرك ایران گفت: بیشترین میزان كالا‌های ترانزیتی از مسیر ایران از مبدا گمرك شهید رجایی بوده است، به طوری كه در 6 ماهه سال جاری 2 میلیون و 568 هزار تن كالا از مبدا این گمرك ترانزیت شد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.67 درصد افزایش داشت.

مقدسی تشریح كرد: گمركات باشماق با 636 هزار تن، بازرگان با 632 هزار تن، پرویز خان با 627 هزار تن، بیله سوار با 384 هزار تن؛ سرخس با 360 هزار تن، جلفا با 332 هزار تن، بندرلنگه با 245 هزار تن، لطف آباد با 204 هزار تن و آستارا با 189 هزار تن از دیگر گمركاتی بودند كه در این مدت بیشترین میزان كالا‌های ترانزیتی از مسیر ایران را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در 6 ماهه سال جاری از مجموع كالا‌های ترانزیتی از مسیر ایران، 6 میلیون و 177 هزار تن از مبدا 10 گمرك فوق الذكر بوده است.

دسترسی سریع