گواهی عدم سوء پیشینه از مجوز‌های كسب و كار حذف شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی: شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از 90 درصد مجوز‌های كسب و كار حذف شد.

1401/02/04
|
10:42
|

وزیر امور اقتصاد و دارایی شب گذشته با حضور در كانون اصلاح و تربیت استان تهران از این مركز بازدید و با مددجویان آن گفتگو كرد. خاندوزی در حاشیه این بازدید با اشاره به مصوبه سال گذشته هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های كسب و كار گفت: شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از 90 درصد مجوز‌های كسب و كار حذف شد و بسیاری از افرادی كه مرتكب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی گردند، می‌توانند از این فرصت برای كسب مجوز و اشتغال استفاده كنند.

دسترسی سریع