صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

هر سال هرکجا که بود سعی می‌کرد خود را به راهپیمایی روز 22 بهمن برساند. ساده و صمیمی و آرام و سر به زیر، کنار مردم قدم می‌زد. عکس‌های یادگاری گرفته می‌شد. امسال، اما 22 بهمن چهلم شهادتش است.

مرتبط با این