صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

مردم عراق از ساعات ابتدایی صبح جمعه تظاهرات میلیونی خود علیه اشغالگران آمریکایی را آغاز کرده‌اند.

مرتبط با این