صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : همنشینی با افراد پست و رذل موجب شر خواهد شد و همنشینی با معصیت کاران موجب شک و تردید در درون انسان می گردد.

مرتبط با این