صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : نیاز حاجت خود را به کسی اظهار نکنید مگر به یکی از سه نفر یا دیندار ،یاجوانمرد ، یا باشرف.

مرتبط با این