صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بخشنده ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش کند.

مرتبط با این