صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : کسی که با نافرمانی خدا در پی کاری باشد آنچه را امید دارد بیشتر از دست بدهد و به آنچه از آن می پرهیزد زودتر گرفتار آید.

مرتبط با این