صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : کسی که تو را دوست دارد از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد از تو تعریف و تمجید می کند.

مرتبط با این