صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : هر که دوست دارد اجلش به تاخیر افتد و روزی‌اش افزایش یابد، صله رحم به جا آورد.

مرتبط با این