صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : هر یک از دونفری که میان آنها نزاعی صورت گیرد و یکی از آن دو رضایت دیگری را بجوید سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود.

مرتبط با این