صد سال

آهنگ "صد سال" از دكاموند

متن "صد سال":

دیدی، بیخودی قول میدی
تو كه گل نمیخواستی
پس چرا منو چیدی
میرم آروم و ساكت
تو هم تنها بمون توو اتاقت
تو مراقب گلت نبودی
داره خشك میشه باغت
میدونستی كه دیوونه ام
بدونِ تو نمیتونم صد سال
میدونستی و بریدی
گریه هامو ندیدی، صد بار
همه خندمو میبینن
ولی من بریدم دیگه از توو
حس یه ماهیو دارم
كه ریخته دیگه ترسش از تور
همه جوره باهات راه اومدم
تو هر حرفی زدی كوتاه اومدم
واسه توئه هر جا اومدم
پاهام نمیكِشید اما اومدم
مگه میشد از این بدتر كنی
بهونه هر شب سر درد تویی
منو باش رو كی حساب میكردم
بی معرفت از همه بدتر تویی
اینكه رفتی یهو همه چیو زدی به هم
همش از بی حسی تو بود نه از بدیِ من
بگو كه كی پُرت كرد، یا چی راجع بهم گفت
كه باعث شد اینطوری باهات غریبه شم
سرِ تو داغونم و دلیلشو یادت نره
همیشه میبازه اون آدمی كه عاشق تره
تو رو ای كاش نمیدیم اصاً
چون نشناختنت از دوریت ساده تره
میدونستی كه دیوونه ام
بدونِ تو نمیتونم صد سال
میدونستی و بریدی
گریه هامو ندیدی، صد بار
همه خندمو میبینن
ولی من بریدم دیگه از توو
حس یه ماهیو دارم
كه ریخته دیگه ترسش از تور
همه جوره باهات راه اومدم
تو هر حرفی زدی كوتاه اومدم
واسه توئه هر جا اومدم
پاهام نمیكِشید اما اومدم
مگه میشد از این بدتر كنی
بهونه هر شب سر درد تویی
منو باش رو كی حساب میكردم …
همه جوره باهات راه اومدم
تو هر حرفی زدی كوتاه اومدم
واسه توئه هر جا اومدم
پاهام نمیكِشید اما اومدم
مگه میشد از این بدتر كنی
بهونه هر شب سر درد تویی
منو باش رو كی حساب میكردم
بی معرفت از همه بدتر، توییـ

1403/04/16
|
07:25
دسترسی سریع