دیگه نبینمت

خواننده : هوروش بند
تنظیم كننده : مسعود جهانی
ترانه : مهدی دارابی

با هر حرفت با هر نگات
كشوندی منو سمتت
هیچیت مثل آدم نبود
حتی آشتی و قهرت
من هر كاری میشد كردم
ولی انگار كه بد گذشت بهت
برو دیگه نبینمت
از زندگیم دور كردمت
لیاقتت همینه كه بازیت بدن بشكننت
یكی مثل من حیفه برا تو
برو ببین كی مثل منه
كی حرفشو قلبش مو نمیزنه

دلت به حال من نسوختش به حال چشمام
درست همون لحظه نیازت داشتمت
رفتی چشاتو روم بستی عاشقت بودم
حیف نفهمیدی برات مثل من نیست
برو دیگه نبینمت
از زندگیم دور كردمت
لیاقتت همینه كه بازیت بدن بشكننت
یكی مثل من حیفه برا تو
برو ببین كی مثل منه
كی حرفشو قلبش مو نمیزنه

1402/08/27
|
07:07
دسترسی سریع