سامان جلیلی به نام خدایی

خواننده : سامان جلیلی

انقدِ خوبی تو چشمی همش
میشه گنج بشی قلبم باشه تلش
تعصب عشقتو من میكشم
بیا واسه دلم شو تا كم شه طعنش
تو كنارم باش توی هر چی جمع‌ِ
نترسی تا دستت تو دست منه
نمیذارم چپ شه نگاه كسی
اگه جنگ شه سرت این جنگ منه

خدایی ندیدم رو دستت كسی رو
بیا تا تهش این مسیرو
میخوامت توی بینظیرو
تویی كه جات روی چشم منه
تو با هر كی كه گفتم فرق میكنی
تو یه اقیانوسی كه حتی با كِشتیم آدمو غرق میكنی
خدایی ندیدم رو دستت كسی رو
بیا تا تهش این مسیرو
میخوامت توی بینظیرو

1402/08/24
|
06:50
دسترسی سریع