"قند ونمک"

زمان پخش : هر روز هفته

1398/05/08
|
10:25

تهیه کننده: زکیه مستعان
ضمن احیاء و ریشه یابی ضرب المثل ها که رو به فراموشی است در حفظ وحراست زبان فارسی و پیوند زبانی بین قومیتها را تقویت می کند .

دسترسی سریع